יועצי נגישות

 

יועצי נגישות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות מחייב הנגשה של מבנים, עסקים ואירועים ברמה של המבנה והתשתיות וברמת מתן השירות.

יועצי נגישות מורשים להגיש סקר נגישות, להצביע על ליקויים בנגישות ולאשר שהמבנים, העסקים והאירועים נגישים עפ"י החוק.

יועצי נגישות מורשים להגיש סקר נגישות, להצביע על ליקויים בנגישות ולאשר שהמבנים, העסקים והאירועים נגישים עפ"י החוק.

קיימים שני סוגי יועצי נגישות 

1. מורשי נגישות מתו"ס (תשתיות וסביבה)

2. מורשי נגישות השירות 

יועצי נגישות מורשים מתו"ס - תשתיות וסביבה

מורשה נגישות מתו"ס מוסמך לבצע את הפעולות הבאות: הגשת סקר נגישות למבנה (כולל אישורי אכלוס למבני ציבור, למגורים ולתעשייה) אישור תוכניות בנייה, בקשה להיתר בנייה, טופס 4, דו"ח נגישות לקבלת רישוי לעסק ועוד.

חוות דעת מורשה נגישות נדרשת לבניין ציבורי חדש, לבניין ציבורי קיים, לבניין מגורים חדש.

נגישות מתו"ס מתייחס לא רק למבנה, אלא גם לנגישות התשתית שמחוץ למבנה כמו: לכבישים, למדרכות, לצמתים, לתחנות אוטובוס ולחניות. נגישות הסביבה מתייחסת לשטחים ציבוריים פתוחים, בריכות שחיה, חופי רחצה, מתקני ספורט, פארקים ועוד.

יועצי נגישות מורשים לנגישות השירות

תקנות נגישות השרות מחייבות כל נותן שרות – רשות ציבורית ועסק פרטי. עמידה בחובות תקנות השרות היא תנאי לקבלת רישיון עסק ולחידושו.

נותני השירות נדרשים לבצע סקר נגישות השירות שמבצע מורשה נגישות. בדיקת נגישות השירות מתייחסת לנגישות המקום, המידע הניתן וכל ההתאמות הנדרשות במתן שירות לאנשים עם מגבלות.

נגישות השירות נדרשת בשירותי הארחה, באירועים, במסעדות, במוקדי שירות, בעסקים ובמקומות עבודה.

טיפול יעיל וחסכוני בליקויי דוח הנגישות

לאחר קבל חוות דעת מורשה נגישות, יש ליישם את הליקויים.
הכי מהיר וחסכוני להזמין את כל הציוד והאביזרים הנדרשים לפי דו"ח הנגישות ישירות באתר מותאמים להתקנה עצמית.