הצהרת נגישות

אתר "פתרונות נגישות" על כלל תכניו תחת שם המתחם (DOMAIN) הנ"ל www.pn-israel.com, נבדק על ידי חברתWW3 בע"מ, בתאריך השני לאגוסוט 2015 ונמצא כעומד בכל הדרישות והתנאים המפורטים בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות, התשע"ג-2013) ובתקן 5568 הישראלי (קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט), ברמה AA.
 

עבור חברת פתרונות נגישות תחום הנגישות הוא יותר מחובה חוקית, נגישות היא תנאי לחברה צודקת ומשגשגת. על כן השקענו ונמשיך להשקיע מאמצים כדי שמעבר לעמידה בדרישות החוק, חוויית השימוש באתר תהיה נוחה ויעילה לכלל המבקרים באתר ללא תלות או הגבלה בסוג מערכת ההפעלה (operating system) ו/או בסוג ה דפדפן (user agent) ו/או בסוג המכשיר (device) ו/או בסוג הטכנולוגיה המסייעת (assistive technology) בהם משתמש המבקר באתר.
 

לצד סריקה קפדנית והתאמת קוד המקור של האתר, כל תכני האתר, ללא יוצא מן הכלל נבדקו באמצעות שני קוראי מסך (JAWS, NVDA), תוכנת הגדלה (Zoom Text) ושמישות מלאה (operability) בכל אמצעי קלט (input device) באופן מלא כך שניתן לפעול באתר ללא הגבלה רק באמצעות עכבר או/ו רק באמצעות מקלדת ו/או מקדלת מתגים או/ו אך ורק באמצעות מסך מגע.

במידה ונתקלתם בקושי כלשהו, נשמח לקבל משוב מפורט לכתובת oren@pn-israel.com ולשפר בהאתם את האתר לטובת כלל הציבור.